Axxell erbjuder yrkesutbildning för ungdomar och vuxna samt folkhögskoleutbildning på nio orter från Lappfjärd i nordväst till Pernå i sydost. Axxell inledde sin verksamhet den 1.8.2008 och bildades genom att utbildningen från de tidigare skolorna Västra Nylands yrkesskola, Yrkesinstitutet Sydväst, Åbolands folkhögskola, Lappfjärds folkhögskola, Finns folkhögskola, Cityfolkhögskolan, Distis och Kuggomskolan infördes i Axxell. Utbildning ordnas på följande orter: Ekenäs, Esbo, Helsingfors, Karis, Kimito, Kuggom, Lappfjärd, Pargas och Åbo.

Verksamheten har sedan vuxit två år i rad då Axxell fått välkomna Karis Kurscenter den 1. januari 2009 och Åbolands yrkesinstitut den 1. januari 2010. Till skillnad från de tidigare skolnamnen; t.ex. Yrkesinstitutet Sydväst eller Västra Nylands Yrkesskola, så har Axxell inga epitet av detta slag, utan heter kort och gott Axxell.

Detta innebär att det inom Axxell finns ett brett utbud av utbildning såväl för gammal som för ung, både inom yrkesutbildning och inom den fria bildningen.

Axxell har idag ca 3 700 studerande, ca 1300 av dem är ungdomar.

www.axxell.fi