Yrkeshögskolan Novia har ca 4 000 studerande och personalstyrkan uppgår till ca 380 personer. Novia är den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland och har utbildningsverksamhet i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo.

I Raseborg har Novia ca 500 studerande och utbildar agrologer (YH), skogsbruksingenjörer (YH), hortonomer (YH), miljöplanerare (YH) på både svenska och engelska, ingenjörer (YH), byggmästare och IT-tradenomer. Även öppna yrkeshögskolan erbjuder möjligheter till studier.

Campus Raseborg flaggar för hållbar kustlandsutveckling och på enheten används projektifierat lärande som metod och det innebär intensivt teamarbete och många gemensamma projekt med näringslivet.

De 150 nybyggda studiebostäderna på campusområdet lockar studerande också utanför Raseborg.

Välkommen till Yrkeshögskolan Novias webbplats www.novia.fi för att läsa mer om vad Novia erbjuder!

Kontaktuppgifter:

Yrkeshögskolan Novia
Raseborgsvägen 9
10600 Ekenäs
tfn (019) 224 8000 (växeln) 
fax (019) 224 8112