Staden äger ca 440 hyresbostäder i Karis. Bostäderna finns i Bäljars, Lövkulla, Landsbro, centrum, Tallmo och Svartå.

Pensionärsbostäder och seniorbostäder finns i Landsbro, centrum och Svartå.

 

pdf Hyreshus i Karis

 

Ansökan om att få hyra en bostad

Fyll i  ansökningsblanketten (doc)  och skriv ut den. Eller skriv ut  blanketten (pdf)  och fyll i den för hand. Bifoga följande bilagor till ansökningen:

  • Utredning över bruttomånadsinkomsterna
  • Beskattningsintyg för alla över 18 år
  • Intyg över pension
  • Av företagare balans- och resultaträkning samt skattebyråns meddelande om förskottskatt
  • Studieintyg för alla studeranden över 18 år
  • Utredning över egendomens gängse värde
  • Kreditgivarnas intyg över skulder
  • Utredning av invandrare om rätten att vistas i landet (kopia av passet, uppehållstillstånd)

 Lämna eller skicka in ansökningsblanketten och bilagorna till:

 
Raseborgs hyresbostäder, Sandåsgatan 3 A, 10300 Karis

 

Fortlöpande ansökningstid

Ansökan är i kraft 4 månader.

Hyressäkerhet: En inbetalning som motsvarar 2 månaders hyra.