Staden äger främst pensionärsbostäder i Ekenäs. Bostäderna finns i  Bromarv, centrum och Österby.

 

Ansökan om att få hyra en bostad

 

Fyll i  ansökningsblanketten (doc)  och skriv ut den. Eller skriv ut  blanketten (pdf)  och fyll i den för hand. Bifoga följande bilagor till ansökningen:

 

  • Utredning över bruttomånadsinkomsterna
  • Beskattningsintyg för alla över 18 år
  • Intyg över pension
  • Av företagare balans- och resultaträkning samt skattebyråns meddelande om förskottskatt
  • Studieintyg för alla studeranden över 18 år
  • Utredning över egendomens gängse värde
  • Kreditgivarnas intyg över skulder
  • Utredning av invandrare om rätten att vistas i landet (kopia av passet, uppehållstillstånd)

 

Lämna eller skicka in ansökningsblanketten och bilagorna till:


Raseborgs hyresbostäder, Sandåsgatan 3 A, 10300 Karis

 

Fortlöpande ansökningstid

Ansökan är i kraft 4 månader.