Vi samarbetar med alla skolor i Raseborg, speciellt med specialklasserna. Vi ordnar rast verksamhet, smågruppsverksamhet samt olika temadagar, HUBU lektioner för nionde klassisterna i hela Raseborg.
Vi deltar även i evenemang som skolorna ordnar.