Raseborgs uppsökande ungdomsarbete sköts av stadens sysselsättningsavdelning. Syftet med uppsökande ungdomsarbetet är att nå 16-29 åringar som av olika orsaker lever utanför studie- eller arbetslivet. Arbetet är en del av ungdomsgarantin och grundar sig på frivillighet.

Vi jobbar för att förebygga och minska arbetslösheten bland ungdomar i Raseborg. Vi tar kontakt med de unga som blivit utan studieplats efter grundskolan och de som avbrutit sina studier eller sin militärtjänst. Vi erbjuder stöd åt unga när de själv är redo att ta emot det. Arbetet formas utgående från varje individs livssituation och mående.

Mer information hittar du här.