Vad är ungdomsfullmäktige?
Raseborgs ungdomsfullmäktige är politiskt och religiöst obundet och påverkar ärenden som är viktiga för unga. Raseborgs ungdomsfullmäktige består av 15 medlemmar i åldern 12-18. Mandatperioden är ett år och fullmäktige väljs av ungdomsparlamentet.

Vi syns
Ungdomsfullmäktige i Raseborg har representanter i en stor del av nämnderna i Raseborg. På så sätt kan ungdomarna få möjlighet att påverka.

Ungdomsfullmäktige i Raseborg jobbar för ungdomarnas välmående och intressen i staden. Ungdomsfullmäktige fungerar som en länk mellan beslutsfattarna och Raseborgs ungdomar. Vi ordnar olika evenemang och tillställningar för ungdomar, samt ger ungdomarna en chans att påverka i frågor som direkt berör dem.

Vill du veta mer? Kontakta oss
https://www.facebook.com/RaseborgsUngdomsfullmaktige/
På instagram: raaseporinnuorisovaltuusto

Handledare för Raseborgs ungdomsfullmäktige är specialungdomsledarna Nicolina Holmberg och Lena Jäntti.
E-postadressen till handledarna är Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ungdomsfullmäktige 2019

Ungdomsparlamentet i Raseborg valde ett nytt ungdomsfullmäktige i december 2018. I januari ordnas en utbildningsdag för nya UF:are där dom också väljer ordförande samt vice, sekreterare, nämndernas representanter och ansvariga för social media.

Ordförande 
Vice ordförande
Sekreterare 

Representanter i nämnderna:
Bildningsnämnden: 
Fritidsnämnden: 
Social- och hälsovårdsnämnden: 
Tekniska nämnden: 

SoMe ansvariga: 

Övriga medlemmar i ungdomsfullmäktige 2019: