Specialungdomsledarna jobbar både individuellt och med grupper. Vi deltar vid behov i lektioner som ett extra stöd samt håller workshops med teman rusmedel, värderingar, respekt, social träning mm. Workshopparna som erbjuds skräddarsys enligt ungdomarnas behov.

Vi finns närvarande i Raseborgs alla högstadieskolor under en dag i veckan. Vid behov jobbar vi även med förebyggande arbete för årskurs 6.
Syftet med arbetet är att stöda ungdomar i skolgången, öka trivseln i skolorna, förebygga frånvaro samt finnas där för ungdomarna.

Individuellt arbete
Individuellt arbete innebär att vi stöder ungdomar och hjälper dem med problemlösning och handleder dem genom svåra situationer i deras liv.
Är ungdomarna oroliga över något kan de ta kontakt med oss för råd och stöd. Ifall en anhörig eller en vän har oro över någon ungdom kan även de vara i kontakt med specialungdomsledarna. Vi samarbetar bland annat med socialbyrån, familjecentret och elevvården.

Smågruppsverksamhet
Smågruppsverksamhet hålls av specialungdomsledarna vid behov.
Målet med grupperna är bl.a. att stärka självkänslan och självförtroendet hos ungdomarna. I grupperna diskuterar vi mycket, gör övningar och hittar på olika aktiviteter tillsammans. Deltagarna väljer långt själva vilka ämnen som vi arbetar med under gruppträffarna. Värderingfritt samtal ligger som bas för grupperna.

Ungdomsfullmäktige
Specialungdomsledarna är handledare för Raseborgs ungdomsfullmäktige.