Skolor
Vi samarbetar med alla skolor i Raseborg, speciellt med specialklasserna. Vi ordnar rast verksamhet, smågruppsverksamhet samt olika temadagar, HUBU lektioner för nionde klassisterna i hela Raseborg.
Vi deltar även i evenemang som skolorna ordnar.

Workshops
Vi ordnar även olika workshops för barn och ungdomar med olika teman.
Exempelvis : Nybörjarkurser i skateing, cv och arbetsansökningar samt fotografering m.m.