Välkommen till Raseborgs tomtbörs!

Raseborgs karta kan du bekanta dig med tomtutbudet enligt område. Vi har egnahems- och företagstomter. Därutöver erbjuder privata ägare tomter.

     

Egnahems-
tomter

 

Försäljnings-
objekt

     

Privatägda tomter

 

Företags-
tomter