Tandvårdspersonal besöker åldringsvårdens enheter 1 gång/år för kartläggning av vårdbehov. Vårdpersonalen på enheten hjälper till med den dagliga munvården.

 

Hemmaboende åldringar: se under tandvård för vuxna.