Alla gravida ges möjlighet till tandvård utan att stå i kö. För tandundersökningen och vården betalar man vanlig hälsocentraltaxa.