Alla barn under skolåldern kallas för tandundersökning enligt följande:

Barnen får kallelse till upplysningstandskötaren vid 8 månader, 2 år, 4 år, och 6 år.
Behov av tandreglering utreds i samband med undersökningen.