Kommunen har enligt lag skyldighet att erbjuda arbete för en arbetslös arbetssökande som uppfyller följande krav:

Om hans eller hennes rätt till arbetslöshetsdagpenning för löntagare till följd av maximitidens utgång upphör när han eller hon fyllt 57 år, men innan han eller hon fyller 60 år.

Ifall den arbetslösa arbetssökande inte får arbete på den öppna arbetsmarknaden och då det inte varit möjligt att ordna sysselsättningsfrämjande service, rehabiliering eller arbete med lönestöd på någon annan plats än kommunen, ska hemkommunen ordna en möjlighet till arbete för 6 månaders tid (sysselsättningsskyldighet). 

 

Sysselsättningsskyldighet

Kontaktperson:

Eva Wadenström, arbetstränare

tel: 019 289 2385