Socialtjänster

Socialarbetaren på sysselsättningsavdelningen finns till för Dig som är långtidsarbetslös.

Vår socialarbetare, Eva Nyberg, hjälper Dig med olika sociala frågor, t.ex. gällande Din ekonomi. Socialarbetaren har ett nära samarbete med Raseborgs vuxen socialarbete och övriga enheter inom staden. Tag kontakt per telefon eller mail; tel. 019  289 2235, förnamn.efternamn(at)raseborg.fi

Socialarbetarens arbetsrum finns i Toli-huset i Karis, Kroggårdsvägen 29, I:a våningen.

 

Hälsovårdstjänster

Enligt hälso- och sjukvårdslagen(1326/2010,13§) ska kommunen "se till att sådana hälsoundersökningar genomförs som är nödvändiga för att bevaka och främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd".

Syftet med hälsogranskningen är att bedöma, upprätthålla och främja en arbetslös persons hälsa och arbets- och funktionsförmåga, identifiera och förebygga sjukdomar samt hänvisa till vård och till medicinsk, yrkesinriktad eller social rehabilitering. Samtidigt tar man också ställning till den resterande arbetsförmågan, vid sidan av att man påvisar arbetsoförmåga. 

 

Hälsovårdare: 

Sini Vesanen tel: 019 289 2386