UNGDOMSVERKSTADEN KOI

Kroggårdsvägen 29, 10300 Karis

Den japanska KOI fisken symboliserar strävan att ta sig ur svårigheter för att uppnå sina mål, lycka och framgång.      

Ungdomsverkstaden KOI är ett alternativ för unga, 16-29 åriga arbetslösa i Raseborg. På verkstaden finns olika aktiviter som varierar beroende på ungdomarnas intresse. Exempel på aktiviter är matlagning, motion och kreativa uppgifter. 

Vi jobbar med undomarna både individuellt och i grupp. Verksamheten stöder ungdomens bemästrande av vardagen och förebygger rusmedelsanvändning. Målet är att ungdomen stärker sin självkänsla och självkännedom samt hittar sin väg till studier eller arbete.

På KOI finns också möjlighet att delta i "VALMA" ett innehåll som kan erkännas enligt den handledande utbildningen för grundläggande yrkesutbildningens ktiterier. 

Handledare:                                                                  

Thomas Westerlund   019 289 2281     

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.                

Fredrik Jakobsson      019 289 2360 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   

 

Uppsökande ungdomsarbete

Raseborgs uppsökande ungdomsarbete sköts av stadens sysselsättningsavdelning. Syftet med uppsökande ungdomsarbetet är att nå 16-29 åringar som av olika orsaker lever utanför studie- eller arbetslivet. Arbetet är en del av ungdomsgarantin och grundar sig på frivillighet.

Vi jobbar för att förebygga och minska arbetslösheten bland ungdomar i Raseborg. Vi tar kontakt med de unga som blivit utan studieplats efter grundskolan och de som avbrutit sina studier eller sin militärtjänst. Vi erbjuder stöd åt unga när de själv är redo att ta emot det. Arbetet formas utgående från varje individs livssituation och mående.

Mer information hittar du i vår broschyr här.

Kontakta oss

Lotta 0407441964

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Veronica 040 8434807

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.