Socialjouren för Hiisi och västra Nyland

 

Hangö, Raseborgs stad, samarbetsområdet Lost (Ingå, Karislojo, Sjundeå) samt Karviainen (Högfors, Nummi-Pusula, Vichtis) deltar i den regionala socialjouren för Hiisi och västra Nyland.

 

Socialjouren berör socialtjänster som ges utanför tjänstetid främst till barn och barnfamiljer i akuta krissituationer. Jouren handleder i uppfostrings- och familjekriser samt i olika socialtjänster till vuxna.

 

Socialjourens tjänster är avsedda för invånarna i avtalskommunerna samt övriga personer som uppehåller sig inom avtalskommunerna. Socialjouren nås via ett samtal till nödcentralen till nummer 112.

 

Under tjänstetid svarar varje kommun för organiseringen av den brådskande socialservicen. Basservicen i respektive kommun ansvarar under tjänstetid för det barn- och familjeinriktade barnskyddet. Alla kontakter som gäller klientarbetet inom barnskyddet (begäran om utredning av behovet av barnskydd, barnskyddsanmälningar, föregripande barnskyddsanmälan) sköts i varje avtalskommun.