Till familjerättsliga tjänster hör:

Faderskapsärenden,
Underhålls-, vårdnads -och umgängesavtalsärenden
Adoption 
Utredningar till tingsrätten i anslutning till vårdnads - och umgängestvister