Tjänster för barn

Leken är barnets sätt att uttrycka sina egna känslor och vardagens händelser. Som stöd behöver barnet trygga föräldrar och en trygg vardag. Den vuxna stöder och vägleder barnet med de olika känslorna. Den betydelsefulla vuxnes ork och välmående är viktiga för barnets mående. Utmanande och svåra livssituationer är en del av vårt liv. Var och en möter någon gång i livet situationer där man behöver någon annans närvaro för att klara sig. Då du behöver hjälp, ta mod till dig och prata med dina närstående eller tag kontakt med myndigheterna. Ensam behöver ingen vara, varken barn eller vuxna. Som anhörig kan du också söka hjälp och stöd.