Tjänster för äldre

Åldrande för med sig specifika stunder, både vad gäller glädje och sorg. Utmanande och svåra livsskeden är en del av vårt liv. Var och en möter någon gång i livet sådana stunder där man behöver någon annans närvaro för att klara sig. Psykiskt illamående och möjligtvis drogmissbruk förorsakar betydande hälso- och sociala problem. Ta alltså hand om dig själv; var ute i friska luften, sov tillräckligt, ät mångsidigt och bibehåll dina människorelationer. Då du behöver hjälp, ta mod till dig och prata med dina närstående eller tag kontakt med myndigheterna. Ensam behöver ingen vara. Som anhörig kan du också söka hjälp och stöd.