Tjänster för unga

Drogmissbruk och olika mentala störningar går ofta hand i hand, ju tidigare drogmissbruket börjar, desto större risk finns för mentala problem. Faktorer som kan skydda den unga är ett fungerande och kommunicerande familjeförhållande.

Ungdomen är en tid fylld av möjligheter. Ungdomen är också en tid för olika utmaningar och prövningar. Ta alltså hand om dig själv; var ute i friska luften, sov tillräckligt och ät mångsidigt. Då du behöver hjälp, ta mod till dig och prata med dina närstående eller tag kontakt med myndigheterna. Ensam behöver ingen vara, varken den unga eller föräldrarna. Som anhörig kan du också söka hjälp och stöd.