Screeningundersökningar för livmoderhalscancer och bröstcancer erbjuds årligen för bestämda åldersgrupper.


Undersökning av livmoderhalscancer (PAPA)
Kvinnor i åldergruppen 30-60 år kallas vart femte år (jämna åren 30, 35, 40..) till screeningundersökning.

De som kallas till undersökning får närmare information hemskickad.


HusLab

Cancerorganisationer - Förebyggande av livmodercancerMammografi år 2017
Screeningsplats: Ekåsens sjukhus, nedre sidan av K-byggnaden, mammografivagn (utmärkt med skyltar).

Till den av kommunen betalda screeningen kallas kvinnor födda 1949, 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965 och 1967.

År 2017 mammografi screening utförs i slutet av år 2017.

Till ovan nämnda åldersgrupper sänds kallelse hem.

Mammografi år 2018
Screeningsplats: Ekåsens sjukhus, nedre sidan av K-byggnaden, mammografivagn (utmärkt med skyltar).

Till den av kommunen betalda screeningen kallas kvinnor födda 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966 och 1968.

År 2018 mammografi screening utförs fr.o.m. början av februari 2018.

Till ovan nämnda åldersgrupper sänds kallelse hem.

 

Raseborgs stad har avtal med Suomen Terveystalo Oy, som utför screeningar.

Ändring av undersökningstiden: ti-fr kl. 9-16  tfn 045 77349976
Ändring av undersökningstiden kan göras även via internet enligt direktiven i kallelsen.

 

Suomen Terveystalo Oy

Cancerföreningen i Finland, screening, mammografi

 

Övriga länkar:
Cancer.fi

Cancerfonden.se - Om PSA-test