Avgift uppbärs inte av personer under 18 år

Konsultationsbesök avgiftsfritt

 

Individuell fysioterapi 11,50   
Ledd vård i grupp/gång   5,00  
Icke ledd grupp/gång
-hela serien debiteras när gruppen inleds
  3,50

 
Förebyggande seniorverksamhet/gång   1,60  
Övriga seniorgrupper/gång   5,00  
Gym i Karis servicehus/gång   1,60  
Akut ryggmottagning/gång 11,50  
Hembesök/gång (klienter inom vård i hemmet)   5,00  
Kartläggande och rådgivande hembesök/gång   0,00  


Dessa prisuppgifter träder i kraft 01.01.2016