KFÖ dvs kombinerad fysikalisk ödemterapi är ett specialområde inom fysioterapin. Den innehåller manuellt lymfdränage och  kompressionsbehandling. I lymfterapibehandlingen kan också användas undertrycksmaskinen Physiotouch.

 

Manuellt lymfdränage aktiverar lymfbanornas egna, aktiva pumpfunktion och stimulerar bildning och funktion av nya lymfkärl mellan ödematösa och friska områden.

 

Kompressionsbandagering höjer vävnadstrycket och minskar ultrafiltration från blodkapillärerna. Kompressionen hindrar också tillbakaflödet i vävnaden.

 

Med hjälp av KFÖ går det att behandla olika slags lymfödem och dess följder.

 

Till lymfterapi kommer man med läkarremiss.

 

Lymfterapeuter:

Eva Aaltonen, tfn 019 289 3084 och Helena Hakola-Ristolainen, tnf 019 289 3132