Fysioterapi ges individuellt och i grupp åt personer med problem i stöd- och rörelseorganen, handikappade och med kroniska sjukdomar. Individuell behandling enligt läkaremiss eller rekommendation av hälsovårdspersonal.

Vi jobbar allt mera i förebyggande syfte med handledning och rådgivning. Passiv behandling såsom massage hör inte längre till våra behandlingsmetoder i första hand. Du kan själv beställa tid för rådgivning på fysioterapeutens mottagning.

För äldre kan hembesök göras för att bedöma rörelse- och funktionsförmågan. Fysioterapeuten samarbetar med hemvården och Seniorrådgivningen, handleder och ger råd i förebyggande och
rehabiliterande syfte. Även aktiv hemrehabilitering kan komma ifråga.