Uppföljning av barn med problem i stöd- och rörelseorganen under tillväxten sker i samråd med skolhälsovårdaren på respektive skola.
För konsultationer räcker det med rekommendation av skolhälsovårdaren.
För fysioterapi behövs läkarremiss.