Ergoterapi riktar sig till personer som stävar efter en bättre vardag. Inom ergoterapin strävar man till att förbättra och upprätthålla personens egen aktivitetsförmåga.  Ergoterapins grundsyn baserar sig på att människan till sin natur är aktiv. Terapin består av bedömning, terapi och handledning.

En bedömning genomförs för att kartlägga behovet av ergoterapi och terapin förverkligas i form av hembesök eller på mottagning. En bedömning kan genomföras utan remiss och kan ske på initiativ av klienten själv, anhöriga eller yrkespersonal. Ergoterapeuten beaktar individens fysiska, psykiska, kognitiva och sociala färdigheter.

Ergoterapi för barn 0-18 år
Ergoterapi strävar till att utveckla och stöda barnets möjligheter till att vara delaktig i vardagen, inom lek, de dagliga aktiviteterna (ADL), skola och fritid.
 

När ergoterapi?
Det finns en hel del faktorer som kan påverka barnets förmåga att klara sig självständigt i vardagen t.ex.

-      Koncentrationssvårigheter

-      Finmotorik

-      Pennhantering

-      Handdominans

-      Visumotorik (gestaltning),

-      ADL (på- och avklädning, hygien och matsituationer)  

Ergoterapi för vuxna

I ergoterapi för vuxna eftersträvas ökad självständighet och en bra och trygg vardag i den egna hemmiljön t.ex. efter en neurologisk sjukdom. Ergoterapeuten bedömer

-      hjälpmedelsbehov (speciellt småhjälpmedel)

-      eventuella förändringsarbeten

-      fallrisk

-      funktionsförmåga

-      ADL (dagliga aktiviteter i livet)

Ergoterapi förverkligas även på Raseborgs bäddavdelning och rehabiliterande intervallvårdsavdelning.

Kontaktuppgifter:

Emma Fuchs - barnergoterapi
Mottagning: Raseborgsvägen 37 (G-hus), 10600 Ekenäs
Tfn 019-289 3088

Bodil Enberg – ergoterapi för vuxna

Mottagning: Felix fromsgatan 6, 10300 Karis

Tel. 019-2893083

 

 

Detaljer