Rehabiliterande verksamhet såsom fysioterapi-, ergoterapi-, talterapi- och lymfterapitjänster kan
ges på hälsostationernas enheter, på bäddavdelning eller i hemmet.

Rehabilitering enligt rehabiliteringsplan   

Vid långvarig nedsättning av funktionsförmågan eller en sjukdom som t ex stroke, MS, ALS,
Parkinsons sjukdom krävs en rehabiliteringsplan som utarbetas av behandlande läkare. Rehabilitering i öppen vård ges på hälsostationerna eller i hemmet.
Personer under 65 år med svåra skador omfattas av FPA:s rehabilitering.

Enhetschef Michael Westerlund
Tfn 019-289 3094

 

Hjälmedelscentralen ansvarar för utlåning av hjälpmedel samt hjälpmedelsservice.