I FörbrukningsWebben kan du meddela din vattenmätarställning, dessutom kan du få uppgifter om din tidigare vattenanvändning samt en uppskattning av kommande vattenfakturor. Du kan också skicka feedback eller ge tilläggsuppgifter.

För att logga in i tjänsten behöver du förbrukningsplatsens nummer och mätarens nummer. Dessa uppgifter finns på fakturan.

 

Till Förbruknings-Web tjänsten>>

 

Om webb-tjänstens förbrukningsrapporter

Faktureringssystemet korrigerar den uppskattade årsförbrukningen varje gång som kunden lämnar in en mätarställning. I följande utjämningsräkning faktureras eller krediteras skillnaden mellan den enligt uppskattning fakturerade och den verkliga förbrukningen.

Denna korrigering räknas också med i det löpande årets förbrukningsstatistik enligt faktureringsdatum. Av den här orsaken kan det hända, att den förbrukning som visas i statistiken är större eller mindre än den på basen av avläsningarna uträknade årsförbrukningen.