Vattenfakturorna skickas 4 gånger per år och den beräknade förfallodagen är i slutet av varje kvartal.  Årets fjärde faktura beräknas förfalla 15 december.

Räkningarna består av grundavgift och vatten- och avloppsvattenagift. Vi fakturerar samma mängd avloppsvatten som rent vatten. 

 

Förbrukningen kontrolleras varje år på så sätt att vattenverket skickar ut en begäran om att få vattenmätarens ställning. Den meddelar du enklast via vår Förbrukningswebb. Avläsningen ligger till grund för kommande uppskattningsfakturor och det är därför viktigt att vi regelbundet får ny information.

 

Arbetsfakturorna skickas då arbetet är slutfört.

 

Önskar du få din faktura elektroniskt, kan du göra ett e-faktura avtal i din nätbank.