Enligt direktionens beslut 10.10.2018 § 56 förblir vattenpriserna oförändrade 1.1.2019.

doc Avgifter 2019

 

Enligt direktionens beslut 3.10.2017 § 52 sker inga förändringar i vattenpriserna 1.1.2018.

 doc Avgifter 1.1.2018