I Finland finns ca 230 st insamlingsplatser i bland annat K-Citymarketar. Lista över insamlingsplatser finns på adressen www.kinkkutemppu.fi.

Insamlingstiden för skinkfettet är 20.12.2018–7.1.2019.

Närmaste insamlingsplats är:

K-Supermarket Ekenäs
Järnvägsgatan 19

 

Direktionen för Raseborgs Vatten har på sitt möte 6.3.2018 godkänt bokslutet för 2017.

Ta del av bokslutet här.