Raseborgs Vatten 

 

är ett kommunalt affärsverk och sköter om vattentjänster inom de av fullmäktige fastslagna verksamhetsområdena. Verksamheten inleddes 1.1.2009 och betjänar ca 6500 fastigheter.

Affärsverkets grunduppgift är att leverera vatten, avleda samt rena avloppsvattnet som fyller myndigheternas krav.

 

Verksamhet grundar sig på

  • god service
  • kunnig och motiverad personal
  • teknisk-ekonomisk ändamålsenlig verksamhet