Då en krissituation uppstår bör stadens ansvariga sektor/enhet omgående meddela om saken per sms till stadsdirektören inklusive e-post till stadens information (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.), som uppdaterar en förstahandsinformation på stadens webbplats samt på Facebook och Twitter.

Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi ansvarar för att informera sina kunder och målgrupper primärt via sina egna hemsidor (Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi), sekundärt via sociala medier.

Samtidigt bör man förmedla samma information till massmedierna för att trygga en snabb spridning till invånarna eller den målgrupp som berörs. Här anges våra vanligaste mediekontakter: 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vid kriser, som pandemier och storolyckor, är det en beredskapsgrupp som handhar huvudansvaret och beredskapen för specialsituationer. Stadsdirektören besluter om nya medlemmar i gruppen.

Raseborgs stads beredskapsgrupp består förutom av ledningsgruppen av:

Petra Louhimies, informatör, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 019-289 2112

Chefsläkaren

Tom Törnroos, direktör för Raseborgs Vatten, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 019-289 2302

Frank Hoverfelt, direktör för Ekenäs Energi, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 019-289 2418