Sommarrestaurangen Knipan säljs till företagarna Don Björkström och Yngve Lignell som siktar på att utveckla restaurangverksamheten i framtiden. Knipans sommarsäsong är tryggad tack vare ett femårigt hyresavtal mellan ägarna och krögaren Hans Lundström. Beslutet om försäljningen fattades av en enhällig stadsstyrelse på mötet den 10 februari 2014.

- Det här blir inledningen till en ny era för Knipan, förutspår Raseborgs stadsdirektör Mårten Johansson.

- Sagt det anser jag att det är viktigt att sommarrestaurangen Knipan, som är något av ett landmärke, också i fortsättningen fungerar som restaurang, även om verksamheten breddas, tillägger han.

Nuvarande detaljplan möjliggör övrig affärsverksamhet som stöder restaurangen och besöksnäringen i gästhamnen. Båda ägarna som har gedigen företagserfarenhet vill utveckla affärskonceptet för Knipan.

Don Björkström är ursprungligen från Karis där han i tiderna hade skoaffären Sko-Don. Under de senaste 15 åren har Björkström jobbat i Spanien och Syd-Amerika med fastigheter, bilverkstäder och detaljhandel. Björkström är dessutom utbildad inom restaurangbranschen.

Yngve Lignell driver i dag Hotell Galaxy och restaurang Mac Daniel's grill i Kimito centrum på Kimitoön, där han också är bosatt. I 15 år ansvarade Lignell för restaurangverksamheten under Baltic Jazz i Dalsbruk.

- Knipan är en västnyländsk pärla. Man kan inte låta en sådan chans gå förbi en. Restaurangen kräver en stor ekonomisk satsning för att den ska finnas kvar de följande 100 åren. Likaså behövs en noggrannt planerad renovering. Inför sommaren hinner vi bara putsa fasaden, men i höst börjar vi planera vad vi gör på sikt, säger Björkström.

Den nya hyresgästen under de följande fem åren är krögaren Hans Lundström som i dag bedriver Restaurang GH.

- Det är viktigt att restaurangen kommer i gång och att det finns bra betjäning för alla raseborgare och turister under säsongen. Därför har vi engagerat en krögare som är känd på orten, som är villig att starta upp verksamheten samt har stark ansvarskänsla, säger Lignell.

Hans Lundström lovar utökade öppethållningstider för Knipan.

Försäljning enda tänkbara lösningen

Raseborg stad har sedan ifjol utrett alternativ som långsiktigt uthyrningskontrakt eller försäljning av Knipan. Staden har bl.a. skött om restaurangens underhållskostnader, investeringar i köksmaskiner och utfört diverse reparationer, vilket blir dyrt i längden. Likaså ökar saneringsskulden på byggnaden för varje år som går. Försäljningspriset för Knipan är 167 500 euro.

- De fasta kostnaderna för fastigheten har på tok varit för höga och en försäljning var den enda tänkbara lösningen. Sålunda tryggar vi även öppethållningen för sommarsäsongen 2014, tillägger Johansson.

Knipan har anor från 1860-talet. Sommarrestaurangen har funnits i stadens ägo sedan år 1946.

 

Närmare uppgifter ges av:

Mårten Johansson, stadsdirektör vid Raseborgs stad, tfn 019 289 2001

Don Björkström, företagare, tfn 0500 538984

Yngve Lignell, företagare, tfn 0400 538984

Hans Lundström, krögare, tfn 040 5410657 (Lundström är för närvarande på semester och anträffbar igen i slutet av februari)