Raaseporin kaupunki on teetättänyt maaperätutkimuksen Billnäsin ruukin kaavamuutosalueella FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:llä. Tutkimus koski metalleja, öljyhiilivetyjä ja PAH-yhdisteitä (polysykliset aromaattiset hiilivedyt). Maaperänäytteitä on otettu noin 60 pisteestä, lähinnä teollisuuden käyttämillä alueilla sekä täyttömaa-alueilla Mustionjoen rannalla. Tutkimuskohteista suurin osa on verrattavissa luonnontilaisiin alueisiin.

Tutkimus on jatkoa aikaisemmille maaperätutkimuksille.
─ Tämän tyyppiset tutkimukset ovat tarpeellisia, silloin kun vanhaa teollisuusaluetta muutetaan esim. asumis- tai virkistyskäyttöön, sanoo Jan Gröndahl, Raaseporin kaupungin tekninen johtaja.

FCG toteaa raportissaan, että noin 70 prosenttia tutkituista alueista on luonnontilaisia tai aivan puhtaita. Noin kolmasosassa raportin kattamasta alueesta esiintyy kohonneita metallipitoisuuksia. Kahdessa kohdassa lyijypitoisuus ylitti vaarallisen jätteen ohjeellisen raja-arvon.    

Havaitut metallipitoisuudet ovat olleet maaperässä jo kymmeniä, jopa satoja vuosia. Liukoisimmat metallit ovat hulevesien ja tulvien mukana jo kulkeutuneet pintavesiin tai sedimenttiin. FCG:n arvion mukaan kohonneista metallipitoisuuksista ei enää aiheudu merkittävää kulkeutumisriskiä eikä uhkaa Mustionjoen luonnolle. Rakentamiseen liittyvä maan kaivuu tai muokkaus voivat aiheuttaa hienoaineksen ja haitta-aineiden kulkeutumista jokiveteen, mutta vaikutuksen arvioidaan olevan lyhytaikaista ja vähäistä.

Muut suoritetut analyysit ovat öljyhiilivetyjen ja PAH-yhdisteiden mittauksia. Tutkimus osoittaa muutamia kohonneita arvoja, mutta mitään jälkiä kevyistä, haihtuvista hiilivedyistä ei todettu. Pilaantumat alueilla ovat rajoitettuja ja alueet ovat nykyisin pääosin teollisuuskäytössä. Riskiarvion perusteella öljyllä pilaantuneet maakerrokset eivät aiheuta terveysriskiä työpaikkakäytössä. Riski öljyn kulkeutumisesta tai pohjaveden tai pintaveden laadun vahingoittumisesta on vähäinen.      

Raporttiin sisältyy myös analyysi teollisuusrakennusten betonirakenteiden haitta-aineista. Ison pajan ja sen itäpuolisen rakennuksen lattiabetonissa todettiin kohonneita öljypitoisuuksia.

Raportti sisältää ehdotuksia kunnostustoimenpiteiksi.
─ Kyse on yhteensä kolmesta kohdasta, joissa kaupunki tulee ryhtymään toimenpiteisiin minimoidakseen ympäristö- ja terveysriskit. Työ suoritetaan yhteistuumin kiinteistöomistajan kanssa. Toimenpiteistä voidaan mainita Mustionjoen länsipuolisen asumisalueen lähellä olevan pintamaan vaihto ja peittäminen sekä Mustionjoen pohjoisrannan suunnitellun kävelyreitin sorastus. Rakennusten osalta voivat sisäilman mittaukset ja lattia- ja seinärakenteiden kunnostustyöt tulla ajankohtaisiksi, Gröndahl kertoo.


Lisätietoja antaa:

Raportin saa pyynnöstä tiedottaja Marie Sandbergilta, Raaseporin kaupunki, puh. 019 289 2112, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Risto Tilli, suunnittelupäällikkö (raportin tarkastaja), FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 050 5868 552, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.