Under året kommer stadens webbsidor www.raseborg.fi att genomgå en ansiktslyftning. Förnyelsen tar sikte på att förbättra användarvänligheten, navigeringen och sökfunktioner på sidorna. Detta görs med hjälp av en undersökning som kan besvaras på stadens webbsidor under tiden 31.1-28.2.2014.

– Via undersökningen får vi bl.a. uppgifter om vilken information som intresserar våra målgrupper, hur de söker och finner information på våra webbsidor, vad som fungerar och vad som inte fungerar samt vilka förbättringar de önskar sig. Eftersom förnyelsen görs med tanke på användarna, hoppas vi att så många som möjligt deltar i enkäten, säger Marie Sandberg, Raseborgs stads informatör.

Webbplatsen, som är tvåspråkig, är stadens visitkort utåt och är i många fall den första kontakten till staden. Via webben förmedlar staden förstahandsinformation till invånare, beslutsfattare, samarbetspartners och övriga intressenter. Webbplatsen är relativt populär idag med cirka 60 000 besökare per månad. Allt oftare hittar man till stadens webbplats via Facebook eller Twitter, som blivit parallella informationskanaler. Till de mera populära sidorna hör bl.a. lediga jobb och webkameror.

Den ankommande webbförnyelsen omfattar skapandet av en lättare ingångssida på www.raseborg.fi samt en genomgång av hur informationshelheter presenteras på webbplatsen.

– Frågan är också om informationen borde vara mera målgruppsspecifik (unga, barnfamiljer, seniorer, företagare, turister etc.), vilket många andra kommuner gått in för, tillägger Sandberg.

Webbförnyelsen är också i linje med stadens kommunikationsplan som framhåller att stadens kommunikation bygger på växelverkan med kommuninvånarna och att staden strävar till att ta i bruk nya elektroniska kanaler.

– Borde Raseborgs stad erbjuda invånarna flera möjligheter till att sköta sina ärenden över nätet och i så fall i vilka ärenden?

Utöver resultaten av användarundersökningen används besöksstatistik som stöd för förnyelsen. Arbetet med webbplatsen pågår fram till augusti 2014 och görs i samråd med SydWeb Ab som byggt webbplatsen år 2009 då staden grundades.

Du kan delta i undersökningen för Raseborgs stads internetsidor via stadens webbplats www.raseborg.fi (via ett pop-up -fönster på ingångssidan) eller via direktlänken http://player.myzef.com/raasepori/ajax/?q=122-7QT3AT2L

Enkäten består av 14 frågor inklusive 7 påståenden och tar cirka 8 minuter att besvara. Allra sist kan man ange sina kontaktuppgifter om man vill delta i utlottningen av tre minihögtalare.

 

Tilläggsuppgifter ges av:

Informatör Marie Sandberg, Raseborgs stad, tfn 019 289 2112, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.