Hälso- och sjukvårdslagen möjliggör valet av hälsostation bland alla hälsostationer i Finland från och med början av år 2014.Inom staden Raseborg kan kommuninvånaren välja den hälsostation som passar honom/henne bäst.

Hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i början av maj 2011.
– Den medför utvidgad frihet för invånaren att välja vårdenhet och vårdpersonal inom den offentliga hälso- och sjukvården. Framöver kan du som invånare välja den hälsostation inom Raseborgs stad som passar dig bäst, berättar Anne Pietinalho, chefsläkare för hälsovårdstjänster i Raseborg stad.

– Om din hälsostation erbjuder tjänster som t.ex. rådgivningsbyråtjänster, rehabilitering eller mun- och tandvård, omfattar ditt val även dessa tjänster. Ifall det inter förekommer specialtjänster vid din hälsostation, kan dessa erbjudas åt dig vid en annan hälsostation. Tidigare har hälsostationen bestämts utgående ifrån personens bosättningsområde.
– Om du vanligtvis varit kund vid eller valt att använda en viss hälsostations tjänster, kan du fortsätta använda tjänsterna som förut.


– Om du på grund av arbete, studier, fritid, en annan närstående persons boende eller någon annan motsvarande orsak är bosatt, eller regelbundet eller under en längre tid vistas utanför din hemkommun, får du för vård enligt din vårdplan också utnyttja primärvårdstjänster i någon annan kommun utan att den vårdansvariga hälsocentralen ändras, säger Anne Pietinalho.

– Om du vill byta från din nuvarande hälsostation till en annan ska du lämna in en anmälan både till den nya och den gamla hälsostationen tre veckor före ditt första besök. Hälsostation kan man byta högst en gång per år, berättar Raseborgs stads förvaltningsöverläkare Aulikki Ahlgrén-Rimpiläinen.

Val av enhet som ger specialsjukvård
Enligt Aulikki Ahlgrén-Rimpiläinen har kommuninvånarna även möjlighet till friare val av enhet inom specialsjukvården.
– Specialsjukvård betyder undersökning eller vård som utförs på sjukhus eller sjukhusets poliklinik av en specialist. Valet av enhet inom specialsjukvården kan göras inom specialupptagningsområdet som består av sjukvårdsdistrikt och från och med 2014 på riksnivå, förklarar hon.

Du behöver en remiss av en läkare eller en tandläkare för att få specialsjukvård. Vårdenheten väljs i samförstånd med den remitterande läkaren eller tandläkaren.

Aulikki Ahlgrén-Rimpiläinen påminner också om att i brådskande fall kan du fortfarande utnyttja hälsovårdstjänsterna på vilken ort som helst.

Närmare uppgifter om valfriheten inom hälso- och sjukvården och blankett för anmälan av byte av hälsostation finns på stadens webbplats på adressen http://www.raseborg.fi/service/halso-och-sjukvard/aktuellt.

Tilläggsinformation ger:
chefsläkare för hälsovårdstjänster Anne Pietinalho, Raseborgs stad, tfn 019–289 2233 förvaltningsöverläkare Aulikki Ahlgrén-Rimpiläinen, Raseborgs stad, tfn 019–289 2207.