Från och med årsskiftet sköts den jourmässiga eller brådskande läkarmottagningen för Ekenäs och Pojoområdet på Ekenäs HVC genom tidsbeställning. Mellan tisdag och torsdag erbjuder Pojo HVC tidsbeställda icke brådskande läkarmottagningstjänster.

Syftet med tidsbokningssystemet är att förkorta väntetiderna till jourmottagningen.

Inga ändringar i öppethållningen sker för rådgivningsverksamheten, företagshälsovården, mentalvården, tandvården eller rehabiliteringstjänsterna vid Pojo HVC. Verksamheten vid Karis HVC är oförändrad.

Stadsstyrelsen beslutade 17.12.2012 att stadens förvaltningar skall vidta omedelbara åtgärder för att verkställa budgeten 2013 med beaktande av de anpassningsåtgärder som godkänts av fullmäktige så att den sammanlagda målsättningen på 3,9 miljoner euro under år 2013 kan uppnås. 

Förändringen i öppethållningstiderna för de öppna hälso- och sjukvårdsmottagningarna är en av åtgärderna som krävs för att staden skall verkställa budgeten för år 2013.

Den nya grundtrygghetsnämnden som tillsätts efter årsskiftet besluter om tillgängligheten för hälsovårdstjänsterna fördelat på tre verksamhetspunkter på längre sikt.


Närmare information ges av:
grundtrygghetsdirektör Arne Nummenmaa, Raseborgs stad, tfn 019–289 2214 och 
enhetschef Susanna Nordström, öppen hälso- och sjukvård i Raseborg, tfn 019–289 2215.