Bildningsnämndens sektion för kultur och museer beslöt på sitt möte 29.11.2012 att tilldela Andreas Kåll årets kulturpris. Andreas Kåll fungerar som Kronoföreningens ordförande.

Andreas Kåll har i flera års tid varit eldsjälen som skapat ett kulturcentrum för ungdomar i Raseborg. Kåll har inspirerat sin närmiljö genom att initiera den nya verksamheten i Kronomagasinet.
Det gamla lagret rymmer i da skateboardramper, en repetitionslokal för musiker, galleriverksamhet samt en scen för olika evenemang.

Kronoföreningen med Andreas Kåll i spetsen, har gett ungdomarna i Raseborg ett kreativt rum som man årligen utvecklar tillsammans med ungdomarna.

Priset på 1 500 euro överräcks av sektionens ordförande, Ralf Friberg, på självständighetsdagens fest i Sigurd Snåresalen i Ekenäs.
På programmet står förutom kulturprisets utdelning uppträdanden av elever från Musikinstitutet, Päivi Lindström och Niels Burgmann, Hurja Piruettis elever och damkören Girls. Kommendör Kjell Törner inleder med ett festtal.


För närmare information:
t.f. kultursekreteraren Jennika Friman, kulturbyrån i Raseborg, tfn 019−289 2781
Kronoföreningens ordförande Andreas Kåll, tfn 040 706 9258