Den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen i Ekenäs tar i bruk ett nytt joursystem på prov från och med 3.12.2012. Förändringen behövs för att förenhetliga joursystemet inom staden Raseborg.

Vid hälso- och sjukvårdsmottagningarna i Karis och Pojo använder man sig redan i dag av tidsbokning till jourmottagningen.

− Systemet med tidsbokningen är omtyckt av invånarna i Karis och Pojo, och enligt personalen på dessa ställen fungerar bokningen smidigt, säger Susanna Nordström, enhetschef för öppen hälso- och sjukvård i Raseborg.

Förändringen som gäller den öppna mottagningen i Ekenäs är viktig i ledet att förenhetliga joursystemet vid alla öppen hälso- och sjukvårdsmottagningar i Raseborg.

− Måndagen den 3 december tas praxisen med tidsbokning till jourmottagningen i Ekenäs i bruk på prov. Med det här strävar vi till att förkorta väntetiderna i vården och effektivera joursystemet, säger Nordström.

Enligt Nordström är tiderna som ges via tidsbokningen riktgivande eftersom det måste finnas beredskap att ta emot patienter som anländer med ambulans.

För att det nya tidsbokningssystemet ska fungera optimalt vid den öppna mottagningen i Ekenäs inför man samma praxis som används på mottagningarna i Karis och Pojo.

− Det betyder att invånarna ska kontakta öppna mottagningen per telefon och den vägen be om en jourtid. För att undvika köer och långa väntetider på mottagningen så sker bokningen i första hand per telefon, säger Nordström.

− Om man så önskar kan man fortfarande komma till mottagningen för att få en jourtid, men då bör man vara beredd på en väntetid, tillägger överläkaren John Shaw.

Alla jourärenden inom den öppna mottagningen bör skötas per telefon morgontid måndag till fredag.
− I icke brådskande fall som tidsbokningar, svar på laboratorieprover, rådgivningsärenden och annat, ber vi att invånarna ringer mottagningen efter kl.10.00. På så sätt blir telefonköerna kortare och kundservicen effektivare.

Från och med 3 december 2012 kan stadens invånare boka tid till den öppna mottagningen i Ekenäs på telefon nummer 019−289 3000.
 
Närmare information ges av:
överläkare John Shaw, öppen hälso- och sjukvårdsmottagning i Raseborg, tfn 019−289 3058
enhetschef Susanna Nordström, öppen hälso- och sjukvård i Raseborg, tfn 019−289 2215.