Raseborgs stad har konkurrensutsatt personlig assistans inom handikappservicen. Även framöver ska klienter känna sig trygga och service ska tryggas på eget modersmål.


Staden beviljar personlig assistans till personer med gravt handikapp eller långvarigt eller framskridande handikapp och som är i behov av en annans hjälp för att utföra dagliga sysslor i hemmet, arbetet eller studierna. Beslutet om personlig assistans fattas på basis av en individuell bedömning.

 

Den modell för personlig assistens som Raseborg har gått in för, enligt grundtrygghetsnämndens beslut 27.9.2012, är att klienten själv fungerar som arbetsgivare och därigenom har möjlighet att välja sin egen assistent. Staden ersätter de skäliga kostnaderna som förorsakas av att en assistent anställts.

 

− De av nämnden tidigare godkända verksamhetsdirektiven för personlig assistans är avsedda att säkerställa en enhetlig praxis vid tillämpningen av lagstiftningen, säger Asta Seppänen, ordförande för direktionen för grundtrygghetsproduktion.

 

Den modell som Raseborg tillämpar i andra hand är att staden köper assistenttjänster för den gravt handikappade av en offentlig eller privat tjänsteproducent eller organisation. Val av serviceproducenter inom den privata sektorn blev aktuell den här hösten och som följd av att upphandlingsvärdet överskrider EU-tröskelvärdet krävs ett offentligt upphandlingsförfarande.

I fjol köpte Raseborg cirka 5 000 timmar personliga assistenttjänster per månad för ett trettiotal klienter. 

Enligt produktionschef Jeanette Pajunen är situationen med nya köptjänster exceptionell.

− De klienter, för vilka staden köper assistenttjänster av en privat producent, kommer att kontaktas av stadens handikappservicepersonal. Staden strävar till att hitta en bra lösning som känns tillfredsställande för varje klient, säger Pajunen.

 − Dessutom värnar handikappservicen om att klinterna även i fortsättningen får assistans som känns trygg och på eget modersmål, tillägger hon.

Direktionen för grundtrygghetsproduktionen beslöt i dag den 23 oktober 2012 att välja fyra serviceproducenter som ansvarar för personlig assistans inom ett ramavtal. Producenterna är de följande: Hälso- och sjukvårdsservice Pia Stenroos, Elämäsi Adato Oy, Citywork Uusimaa Oy och Debora Oy.

− Den nya avtalsperioden är två år med en tilläggsoption på två år. Målsättningen är att avtalsperioden inleds senast den första december 2012 för nya klienter och femtonde december för klienter för vilka avtalsproducenten byts, berättar Pajunen.

 

Närmare information ges av:
Produktionschef Jeanette Pajunen, Raseborgs stad, tfn 019 289 2231
Ordförande för direktionen för grundtrygghetsproduktion Asta Seppänen, tfn 040 0487841