Stadens strategi Härliga Raseborg Fungerar Hållbart ska i fortsättningen synas även i ett bredare utbud av trafiktjänster så att allt flera raseborgare har möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken för sina arbets- och studieresor, resor till hobbyverksamhet eller för till exempel butiksresor. En minskad användning av personbilar bidrar också till att växthusgasutsläppet minskar vilket även är ett av stadens mål som HINKU-kommun (kolneutral kommun).

I enlighet med stadsstyrelsens beslut 20.8.2018 utsåg stadsdirektör Ragnar Lundqvist i början av september en arbetsgrupp bestående av representanter från stadens samtliga sektorer. Arbetsgruppen har som uppgift att planera utförandet av den snart aktuella upphandlingen av skoltransporter så att den kommande lösningen är mera heltäckande och långsiktig.

– Det är viktigt att vi får en långsiktig och hållbar lösning som betjänar invånarna i staden på bästa möjliga sätt, säger stadsdirektör Ragnar Lundqvist.
–  Arbetsgruppen har börjat arbetet effektivt och nu hoppas vi på många svar från invånarna för det fortsatta arbetet, fortsätter han.

 

Arbetsgruppen började med att kartlägga alla transporter som de olika sektorerna ansvarar för. Budgeten för dessa och de olika formerna av resestöd som utbetalas är 3,5 miljoner euro på årsnivå varav skoltransporternas andel är 2 miljoner euro. Övriga transporter som staden ansvarar för är bland annat mattransporter (från centralköken till daghem och skolor) och social- och hälsovårdens individ- och grupptransporter.

Arbetsgruppen vill nu utvärdera nuvarande servicenivå genom att höra de olika användargrupperna. Det är viktigt för att kunna uppnå ett slutresultat som blir så optimalt för samtliga parter som möjligt. Vårdnadshavare och skolans personal har fått utvärdera skoltransportarrangemangen och den övriga personalen de transporter de i sitt arbete berörs av. Ett informations- och diskussionstillfälle ordnades för trafikanterna 17.10.2018 och på agendan stod bland annat avtalsperiodens längd och omfattning, krav på fordonen och biljettmodeller.

– Nu önskar vi kartlägga invånarnas användning av kollektivtrafiken och deras åsikter om nuvarande servicenivå. Länken till den elektroniska versionen av enkäten finns på vår webbplats. I våra bibliotek finns möjlighet att fylla i en pappersversion och personalen hjälper givetvis till om man önskar fylla i enkäten elektroniskt, säger Tina Nordman, bildningsdirektör och ordförande för arbetsgruppen.

Arbetsgruppen hoppas få in många svar eftersom det har en stor betydelse för gruppens fortsatta arbete. Enkäten är öppen till 14.11.2018. 

 

Tilläggsinformation ges av:

Bildningsdirektör Tina Nordman, tfn 019 289 2140

Utredningsplanerare Samuel Nissfolk, tfn 019 289 2050

Direktlänk till enkäten: https://player.myzef.com/raasepori/ajax/?q=160-EzSNoPhR