PROJEKT ALBERT:ARKITEKTURTÄVLING FÖR ETT NYTTKONSTMUSEUM I RASEBORG

Arkitekturtävlingen för ett nytt konstmuseum i Raseborg har startat. Tävlingengår under namnet Projekt Albert.

Tävlingen ordnas av Albert de la Chapelleskonststiftelse med syftet att finna en planeringslösning som erbjuder utrymmenför stiftelsens konstsamling och samtidigt både funktionellt och konstruktionsmässigtkomplettera kvarteret som redan inhyser EKTAmuseum och StiftelsenPro Artibus konstcentrum ”Elverket”, så att de i framtiden tillsammansbildar ett enhetligt ”Kulturkvarter”.

Tävlingen är en inbjuden tävling med sex deltagande arkitekter/arkitektgrupper.Avsikten är att den arkitekt/grupp, som gjort det vinnande förslaget, skall få i uppdrag att planera museibyggnaden. När byggnaden står färdig är avsiktenatt den överlåts till Raseborgs stad att äga och förvalta.

Alla tävlingsbidrag skall vara inlämnade 20.12.2018 och de ställs ut till allmänhetenspåseende på EKTA museum under tiden 16.1–17.2.2019. Valet av detvinnande bidraget skall vara gjort under mars månad 2019.


Inbjudna deltagare
Till tävlingen har följande arkitekter/arbetsgrupper inbjudits:
•• OOPEAA / Anssi Lassila
•• AOR
•• Avanto architects
•• JKMM architects
•• Esa Ruskeepää
•• Collaboratorio arkkitehtuuria

Juryn
Tävlingsarrangören har utsett följande jurymedlemmar:
•• Henrik de la Chapelle, styrelseordförande för Serlachius konstmuseum, projektgruppensordf.
•• Göran Wörlund, advokat, projektgruppens medlem, juryns sekreterare (inte röstberättigad)
•• Eric Adlercreutz, arkitekti SAFA
•• Kai Kartio, museichef Amos Rex
•• Dan Lindholm, museichef EKTA museum och Västra Nylands Landskapsmuseum
•• Sabina Westerholm, vd Stiftelsen Pro Artibus
•• Simon Store, stadsplanearkitekt, Raseborgs stad

Av Finlands Arkitektförbund utsedd jurymedlem:
••Jenni Reuter, prof. arkitekt SAFA
••Mari Koskinen fungerar som SAFAs tävlingsexpert (hör inte till juryn)

Tävlingsprogrammet finns tillgängligt under adressen: www.ektamuseum.fi/arkitekturtavling

Tilläggsinformation ges av:
Dan Lindholm museichef, EKTA museum, 0400 347 187 050 589 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kasper Järnefelt arkitekt,  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Vad är Albert de la Chapelles konststiftelse?

Albert de la Chapelle tog år 2005 initiativ till grundandet av en fond vid Svenska litteratursällskapet i Finland för att stöda och befordra kvalitetskonst, kultur och bildning i den svenskspråkiga miljön i västra Nyland. Fonden har under årens lopp inköpt konst som donerats till Västra Nylands landskapsmuseum och även på andra sätt stött museets verksamhet. Fondens konstsamling omfattar i dagens läge närmare 50 verk.

Professor Albert de la Chapelle härstammar från Lindö i Tenala. Han har utfört en lång och förtjänstfull gärning som forskare inom genetiken och han innehade fram till sin pensionering 1997 professuren i medicinsk genetik vid Helsingfors Universitet och erhöll samma år som första medicinare akademikers titel. Efter sin pensionering i Finland mottog han en professur i cancer- och molekylärgenetik vid Ohio State University i Columbus, USA, där han fortfarande är verksam.

För att på ett ändamålsenligare sätt kunna verka konsten till fromma grundade Albert de la Chapelle en självständig stiftelse som har för avsikt att i samråd med Raseborgs stad uppföra en nybyggnad i anslutning till det nuvarande museicentret i Ekenäs. När byggnaden står färdig är det meningen att den skall överlåtas till Raseborgs stad att äga och förvalta. För planeringen av byggnaden ordnas därför en arkitekttävling för inbjudna arkitekter. Donatorns förhoppning är att resultatet ska bli en spektakulär byggnad – ett konstverk i sig.