Enligt jord- och skogsbruksministeriets Skärgårdsprogrammet 2017-2019 är skärgårdspolitiken den äldsta formen av organiserad regionalpolitik i Finland. Skärgårdsdelegationens företrädare, skärgårdskommittén, tillsattes år 1949, och verksamheten har pågått under namnet Skärgårdsdelegationen sedan år 1958. Lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/81, 1138/93) som trädde i kraft 1981, förpliktar staten och kommunerna att arbeta för att trygga skärgårdens näringar, trafikförbindelser och övrig infrastruktur, service och miljö.

Statsrådet har, på basis av skärgårdslagen, genom en förordning (1089/2016) utsett 8 skärgårdskommuner och 40 kommuner med skärgårdsdel. Raseborg är en kommun med skärgårdsdel. Skärgården kan delas upp i södra skärgården (Snappertuna, Ekenäs) och västra skärgården (Tenala, Bromarv). Befolkningen per sista december 2015 visar att det till exempel i Bromarv bor totalt 496 personer året om, i Snappertuna ca. 2000 personer och på Skåldö 174 personer.


Staden investerar i infrastrukturen

Förnyelsen och utbyggnaden av Bromarv skärgårdshamn är ett stort projekt som pågår för tillfället. Hamnbygget i Bromarv beräknas kosta totalt kring 1,5 miljoner euro varav Raseborgs stad står för drygt en tredjedel. Resten finansieras med bidrag och privata pengar.

Även fiberförbindelse, som nu finns i Bromarv och byggs ut i Tenala av företaget Optowest, har staden genom åren understött ekonomiskt.


Första av sitt slag

För att bättre koordinera skärgårdsfrågor samlar staden invånare och aktörer från skärgården till ett forum. Stadens första Skärgårdsforum ordnas onsdagen den 25 april 2018 kl. 18 på stadshuset i Ekenäs. På agendan finns aktuella skärgårdsfrågor men framförallt hoppas staden få veta av invånarna vilka frågor som är viktiga för dem och vad som behöver göras.


Raseborgs Skärgårdsforum - onsdag 25.4.2018 kl. 18, på Stadshuset, Gustav Wasas gata 10, Ekenäs
Välkommen att delta i diskussionen! Tillfället leds av stadsfullmäktiges ordförande Thomas Blomqvist.
Tillfället är öppet för alla, men riktar sig i första hand till invånare bosatta året runt på skärgårdsområden.


För mer information om och anmälan till evenemanget:
Fredrika Åkerö, utvecklingschef, 019 289 2738, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.