Raseborgs stad och Billnäs Bruks Fastigheter Ab har 21.6.2017 undertecknat följande avtal:

Billnäs Bruks Fastigheter Ab:s föravtal, köpebrev och legoavtal. Nämnda avtal hänför sig till försäljningen av f.d. Fastighets Ab Bruksbostäder. Det här betyder i praktiken att områdena övergår i Olli Muurainens ägo, med undantag av två områden som fortsätter med legoavtal.

Tillika har det undertecknats köpebrev gällande fastigheten Hammarborg med Hjärnbruket Oy Ab.
Enligt föravtalet överlåter staden ett ca 2 600 m² stort outbrutet område från fastigheten Parkområden i Torby 1:18 (710-711-1-18) till Billnäs Bruks Fastigheter Ab.

Försäljningens objekt befinner sig på detaljplanerat område, Fiskars bruks detaljplan, som har vunnit laga kraft 26.4.2011. Objektet är i detaljplanen anvisats som kvartersområde för bostads-, affärs och kontorsbyggnader, AL-13. På området kommer att göras en planändring.

Fastigheternas försäljningspris är 745 960 euro för Billnäs Bruks Fastigheter Ab :s del och 68 380 euro för Hjärnbruket Oy Ab:s del.

Tilläggsuppgifter ges av:

Mätningschef Roger Nyberg, Raseborgs stad, tfn 019 289 3821
Tekniska direktören Jan Gröndahl, Raseborgs stad, tfn 019 289 2550

På bilden från vänster:

VD Marja Tikkanen, teknisk direktör Jan Gröndahl, stadsgeodet Pentti Viljanmaa, tf. stadssekreterare Leila Andersin, Olli Muurainen, tf. stadsdirektör Thomas Karlsson och mätningschef Roger Nyberg.