Stadsfullmäktige beslöt på sitt möte 19.6.2017 att Ragnar Lundqvist väljs till stadsdirektörsposten i Raseborg. Han fick de flesta rösterna (28/42) i omröstningen.

Ragnar Lundqvist, född 1958, är teknologie licentiat från Åbo Akademi. Han är regionsdirektör vid Andritz Oy sedan 2016, innan det direktör för kraftverkspannornas affärsverksamhet vid Andritz Oy sedan 2011. Mellan åren 2005 och 2011 verkade han som rektor och VD för Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy. Han har även varit planerings- och teknologidirektör vid Foster Wheeler Energia Oy.

Den nya stadsdirektören tillträder tjänsten enligt överenskommelse.

Totalt 19 personer sökte stadsdirektörsjobbet i Raseborg.