Stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges presidier har intervjuat sex kandidater som söker stadsdirektörsplatsen i Raseborg. Kandidaterna har testats med det s.k. Thomas-testet, ett bedömningsverktyg som ger insikter om individens beteenden på arbetet och med vars hjälp man fastställer styrkor.

Under processens gång har även en ny kandidat visat intresse och gett sitt samtycke att delta i rekryteringsprocessen. Den nya kandidaten är politices magister Christian Sjöstrand från Helsingfors. Han har intervjuats i likhet med de andra sex kandidaterna och genomgått Thomas-testet.

Presidierna har i dag, 2.6.2017, sammanträtt och diskuterat samtliga kandidater. På basis av intervjuerna och testen kallas Otto Ilmonen, Ragnar Lundqvist och Christian Sjöstrand till en intervju med fullmäktigegrupperna.

– Nu har fullmäktige flera goda kandidater att intervjua och välja mellan, säger Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande i Raseborg.

Målsättningen är att fullmäktige väljer en ny stadsdirektör vid sitt möte 19.6.2017. Raseborgs nya stadsdirektör tillträder enligt överenskommelse under hösten 2017.

Tilläggsuppgifter ger:
stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, tfn 040 519 2991