Enligt de årliga befolkningssiffror som Statistikcentralen publicerar hade Raseborg 28 077 invånare per 31.12.2016. En minskning på 328 personer kan skönjas. Året innan var invånarantalet 28 405. Språkförhållandena har varit relativt stabila. Språkfördelningen är 64,9 % svenskspråkiga, 30,7 % finskspråkiga och 4,4 % övriga språk.

In- och utflyttningsstatistiken mellan kommuner produceras med en fördröjning och de senaste siffrorna härstammar från 31.12.2015. Fortsättningsvis sker inflyttningen till Raserborg i huvudsak från huvudstadsregionen men invånare i de närliggande kommunerna hittar också sin väg till staden.

Siffrorna visar bl.a. att merparten av inflyttarna kommer från huvudstadsregionen. Fem-i-topp orter varifrån man flyttar till Raseborg är Helsingfors, Esbo, Åbo, Hangö och Lojo. Vid en utflyttning är det främst Helsingfors och Åbo som raseborgarna väljer, därefter Esbo, Lojo och Hangö.
Ser man till nettoinflyttningen under år 2015 var den positiv för bl.a. följande områden inom Raseborg; Fiskars, Pojo och Bromarv.

Under våren och sommaren kommer Raseborgs stad att synas såväl på Oikotie.fi i Nyland, i gatubilden i Helsingfors och i Lojo samt på Radio Iskelmä Uusimaa. Kampanjen synliggör bl.a. Raseborgs pärlor och uppmuntrar till att använda Sommarbussen, med var hjälp man kan bekanta sig med staden och dess mångsidiga plats- och programutbud.

– Med ovanstående flyttningssiffror i handen är det naturligt att rikta diverse synlighetssatsningar till mediekanaler där man kan nå målgrupper i huvudstadsregionen, men även Lojo är intressant, säger Marie Sandberg-Chibani, Raseborgs stads informatör.

Inflyttning under lupp hösten 2017
För att mera exakt få kunskap om de faktorer som leder till ett inflyttningsbeslut planerar Raseborgs stads utvecklingsavdelning att i samarbete med Innolink utföra en undersökning av stadens attraktionskraft som inflyttningsort.
– Undersökningen genomförs via intervjuer med invånare i olika åldrar som flyttat till Raseborg de senaste tre åren. Samtidigt kartläggs stadens image, serviceutbud och utvecklingsmål som hänför sig till flyttbeslutet och erfarenheter av att bo på orten, berättar Raseborgs stads utvecklingschef Fredrika Åkerö.

Enligt Åkerö kan en dylik analys ge konkreta mätare för hur man kan utveckla stadens dragningskraft. Därtill berättar undersökningen om hur man kan rikta kommunikationen rätt, dvs. vilka kanaler och budskap som når inflyttarna. Undersökningen ger också svar på inflyttares önskemål och förväntningar samt huruvida deras förväntningar uppnåtts. Undersökningen görs hösten 2017 parallellt med stadens strategi och förnyelsen av den grafiska profilen.

Ta del av befolkningsstatistiken här:

pdf Raseborgs befolkning enligt språk och delområde 31.12.2016
pdf Inflyttade till Raseborg enligt kön och språk delområdesvis 2015
pdf Inflyttning till Raseborg enligt startkommun och modersmål 2015

Motsvarande statistikuppgifter från år 2016 finns på stadens webbplats.

Tilläggsuppgifter ger:
utvecklingschef Fredrika Åkerö, Raseborgs stad, tfn 019 289 2738
informatör Marie Sandberg-Chibani, Raseborgs stad, tfn 019 289 2112