En första gallring har gjorts bland de aderton kandidater som sökte stadsdirektörstjänsten i Raseborg. Som följande kallas sex sökanden till en intervju. Dessa kandidater är:

  1. Niklas Andersson, Master of Natural Resources, Raseborg
  2. Robert Nyman, magister i idrottsvetenskaper, Esbo 
  3. Otto Ilmonen, politices magister, Pargas 
  4. Kalle Larsson, filosofie magister, Salo
  5. Ragnar Lundqvist, teknologie licentiat, Lovisa 
  6. Carola Wikström, ekonomie magister, Helsingfors

Intervjuerna infaller i slutet av maj 2017 och efter intervjuerna väljs de kandidater som går vidare till lämplighetstestning. Målsättningen är att fullmäktige väljer en ny stadsdirektör vid ett extra möte i juni.
Raseborgs nya stadsdirektör tillträder enligt överenskommelse under hösten 2017.

Tilläggsuppgifter ger:

stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, tfn 040 519 2991.